Att koka pomeransmarmelad
Välkommen! > Bilder

Bilder

Här följer några bilder som illustrerar de olika stegen i processen


Efter att ha kokat hela samt svalnat, ser frukten ut så här:

En kluven pomerans i nuläget ser kanske inte så anslående ut:
Med en sked gröper man lätt ur inkråmet:
De urtagna halvorna av pomeranser staplas på detta sätt, så att dom senare "fryser ihop":Inkråmet läggs i en separat gryta:Sockret är just tillsatt i den stora grytan:
Kokningen med socker är igång:
Nu börjar marmeladen bli "simmig":Temperaturen är nu uppe i 104, och vi gör ett geléprov:En lyckad marmelad: