Helgodeath 2010

John (158 poäng)

Annika (136 poäng)

Sofie (120 poäng)

Enar (78 poäng)

Adam (48 poäng)

Lars och Jenny (48 poäng)

Johan och Gunilla (38 poäng)

Johannes (38 poäng)

Joel

Maria

Robban

Simon