Helgodeath 2011

Annika (208 poäng)

Robban (170 poäng)

Lars och Jenny (160 poäng)

Bertil (150 poäng)

Sofie (133 poäng)

Johan och Gunilla (123 poäng)

Johannes (120 poäng)

Erik B (50 poäng)

Filip (50 poäng)

Johan (50 poäng)

Adam (45 poäng)

John (38 poäng)

Erik T (25 poäng)

Dal-Johan

Enar

Joel

Maria

Simon