Helgodeath 2012

Lars och Jenny (285 poäng)

Maria S (180 poäng)

Maria B (175 poäng)

Sofie (130 poäng)

Johan och Gunilla (100 poäng)

Annika

Enar

Erik B

Erik T

Filip

Johan B

Johannes

John

Robban