Helgodeath 2013

John (247 poäng)

Gilla och Johan (182 poäng)

Sofie (177 poäng)

Annika (172 poäng)

Maria S (147 poäng)

Robban (97 poäng)

Enar (57 poäng)

Joel W (57 poäng)

Lars och Jenny (57 poäng)

Germund (40 poäng)

Joel E (20 poäng)