Helgodeath 2014

Joel W (140 poäng)

Annika (120 poäng)

Enar (70 poäng)

Robban (70 poäng)

Maria & Johannes (60 poäng)

Johan W (40 poäng)

Johan & Gilla (30 poäng)

Gabriel

Joel E

John